0
Sostenible

Som
Ecològics

Des dels nostres inicis hem conreat la vinya amb un esperit de respecte pel medi ambient, amb els mínims tractaments fitosanitaris i de sostenibilitat. De fet, vam ser dels primers a introduir les feromones a la vinya amb l’objectiu d’evitar, per mitjans naturals, el corc de la vinya.

El 2014 vam prendre la decisió de certificar-nos oficialment com a ecològics. I és en l’anyada 2018 quan, per fi, podem ja indicar-ho amb l’etiqueta oficial de vi ecològic i el del CCPAE (organisme certificador a Catalunya).

La nostra filosofia en el món agrícola i, més concretament a la vinya, és ecològica i biodinàmica: total respecte pel producte natural i sense l’ús de fertilitzants ni pesticides. En definitiva, sense productes químics sintètics.

Però aquesta filosofia portada a la pràctica ha comportat una enorme inversió per tractar preventivament les nostres més de 400 ha. Els tractaments preventius bàsics autoritzats són el coure (prevenció del “míldiu”) i el sofre (prevenció de l’oïdi).

Aquests tractaments han de dur-se a terme immediatament abans d’un canvi de temps i, el més important, a l’uníson en les més de 100 parcel·les que posseïm. D’aquí la necessitat de disposar de la maquinària suficient en tecnologia i quantitat.

L’entorn en el nostre cas és fonamental. I per això mantenim i respectem els boscos que delimiten les nostres propietats, així com els dos barrancs que seccionen la nostra principal finca a Monistrol d’Anoia. A més, la fauna, i sobretot la ornitològica, acaba per enriquir l’aportació de la terra a les vinyes.

I per tancar el cercle biodinàmic, estem introduint bestiar boví (tant bous com vaques)als barrancs i boscos de la propietat.

Nuria Claverol