0

Un homenatge
a la celebració de la vida

Sostenible

Una aroma intensa a groselles i maduixes del bosc, amb un fons fresc de minerals. I un gust ben vestit, elegant, plàcid, que sorprèn per la seva harmonia. Com si fos la música de la vinya d’on ha sortit.

Núria Claverol
Núria Claverol
Núria Claverol
Núria Claverol
Núria Claverol
Núria Claverol
Slider

Paratge Molí Coloma

Tipus de terreny

El paratge Molí Coloma és la que té els sòls més joves. Situat en una terrassa molt jove del riu Anoia, encara es distingeixen les capes de sorres, llims i pedres que el riu ha anat dipositant en successius desbordaments. Els sòls d’aquesta vinya són sòls aspres, molt estratificats, la qual cosa dificulta l’arrelament. Aquesta circumstància afavoreix la qualitat, ja que per la seva situació geomorfològica, aquesta zona és fresca amb abundància d’aigua al subsòl. No obstant, la capacitat de retenció d’aigua d’aquests sòls és baixa, cosa que obliga a la planta a arrelar en profunditat a la recerca de l’aigua disponible al subsòl.

Varietat
Pinot Noir
Elaboració
Rosé
Edat vinya
31 anys
Extensió
2,75 Ha.
Situació

Paratge situat a la vora del riu Anoia, al terme municipal de Subirats. Es tracta d’un sol molt calcari amb alta presencia de còdols de riu amb un percentatge elevat d’argil·la. Es troba situat al peu de la serralada litoral fet que protegeix la vinya de les marinades humides. La vinya està oberta a la influència dels vents més secs de l’interior.

Nuria Claverol